เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

WHO WE ARE

Our Mission

Made for Performance, Sustain for LIFE

จุดเริ่มต้นการเดินทางทั้งหมดของเรา

Yuu - Co-founder X-REAL
ยู Co-founder

ยู Co-founder

ยูจากสายเนื้อสู่สายผัก เพราะ สารคดี Seaspiracy ที่เปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิง ยูเลือกทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเริ่มศึกษาการทานมังสวิรัติอย่างถูกวิธี โดยที่ยังมีแรงในการออกกำลังกายได้อยู่

จึงเกิดเป็นที่มาของการทำโปรตีนพืชเพื่อคนที่ออกกำลังกาย

และด้วยความตั้งใจอยากให้คนสมัยใหม่ บริโภคพืชผักกันมากขึ้น ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีน่าอยู่ เพื่ออนาคตที่ดีของเราเอง
ยู Co-founder
Jam - Co-founder X-REAL
แจม Co-founder

แจม Co-founder

แจมเริ่มจากการที่สนใจศึกษาการดูแลตัวเองแบบองค์รวมมากขึ้น รวมไปถึงในมุม Anti Aging & Regenerative และพบว่ามองโลกของการดูแลรักษาสุขภาพเปลี่ยนไปสิ้นเชิง การดูแลสุขภาพ ไม่ใช่ดูแลแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่มันคือภาพใหญ่ ที่มีจิ๊กซอว์ชิ้นเล็ก ๆ มาต่อกัน

ด้วยความที่เป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็ก ทำให้รู้ดีว่า ทุกคนมีเป้าหมายในการเล่นกีฬา และผลักดันตัวเองไปจนถึงจุดที่เกินคำว่าสุขภาพดี บางทีคิดว่าดูแลตัวเองได้ดีแล้ว แต่จริงๆ มันทำได้ดีกว่านี้

จึงตั้งใจอยากช่วยสนับสนุนพวกเขาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ มีความสุขกับเส้นทางที่เลือก โดยที่ไปช่วยลดผลกระทบจากการที่จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในอนาคต
แจม Co-founder
X-REAL Plant Protein Powder
ก่อเกิดเป็น X-REAL

ก่อเกิดเป็น X-REAL

พวกเราตั้งใจให้ X-REAL เป็นผลิตภัณฑ์แห่งยุคใหม่

เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้คนให้ได้ใช้ชีวิตแอคทีฟได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยปลอดภัยกับร่างกาย และยังเป็นมิตรกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

ใช้วิทยาศาสตร์ฝั่งตะวันตกและตะวันออกมาผสมกันใน X-REAL
นำของดีบ้านเกิดเรา (ประเทศไทย) โดยเฉพาะสมุนไพรไทย กระจายออกไปให้คนไทย และต่างชาติได้สัมผัส เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นในวงการกีฬาและออกกำลัง โดยผสมผสานกับวิทยาศาสตร์สากล เพื่อให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน และช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกาย
ก่อเกิดเป็น X-REAL