การคืนสินค้า

การคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ของ บริษัท เอ็กซ์-เรียล เพาเวอร์ มูฟ จำกัด

เป้าหมายหลักในการบริการลูกค้าของ บริษัท เอ็กซ์-เรียล เพาเวอร์ มูฟ จำกัด คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท เอ็กซ์-เรียล เพาเวอร์ มูฟ จำกัด จึงต้องการให้บริการเกี่ยวกับ การเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าชำรุด เสียหายหรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเป็นหลัก)

ทั้งนี้ สินค้าที่จะทำการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน จะต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่” และคงสภาพ “เช่นเดิม” กับตอนที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย เหตุผลและเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางด้านล่างนี้)

ทาง บริษัท เอ็กซ์-เรียล เพาเวอร์ มูฟ จำกัด มีความยินดีในการเปลี่ยน คืนสินค้า และการคืนเงิน ด้วยเหตุผล 2 ข้อดังต่อไปนี้ คือ

1. สินค้าชำรุดเสียหาย
1.1 สินค้าที่เสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้า และ/หรือ อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด
1.2 หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าต้องมีความสมบูรณ์
– สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
– สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และสภาพต้องสมบูรณ์ 100%

2. สินค้าผิด ไม่ถูกต้อง
2.1 สินค้าที่ได้รับ มีความแตกต่างจากรูป / สี หรือ ไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าที่ระบุไว้ บนเว็บไซต์ www.x-realsport.com
2.2 สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
2.3 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและและสภาพต้องสมบูรณ์ 100%

ข้อแนะนำอื่นๆ

• กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ อย่าพึ่งแกะสินค้า หากสินค้าเสียหายทางร้านไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี
• กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด โดยเกิดจากการตัดสินใจของลูกค้าทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
• กรณีได้รับสินค้าชำรุดเสียหาย ส่งหลักฐานภาพถ่าย / วีดีโอ ตอนแกะสินค้า, สภาพภายนอก, และสภาพภายใน
• ส่งสินค้าที่ชำรุด/สินค้าผิด กลับมาที่ … โดยที่ผู้…รับผิดชอบค่าจัดส่ง