ผลตรวจ Lab

แค่มีตรารับรองอย่างเดียวยังไม่พอ X-REAL สร้างมาตรฐานเพิ่มเติม โดยการส่งตรวจแล็ปเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการแอบแฝงมาจริงๆ

รายงานผลตรวจ Lab

ผลตรวจ สารตกค้าง/</br>เชื้อก่อโรค รสโกโก้

ผลตรวจ สารตกค้าง/
เชื้อก่อโรค รสโกโก้

ผลตรวจ สารตกค้าง/</br>เชื้อก่อโรค รสออริจินอล

ผลตรวจ สารตกค้าง/
เชื้อก่อโรค รสออริจินอล